bit bucket

”bithinken” – jargong för den okända plats där försvunna data hamnar. – Ut­trycket används främst om data som försvinner på grund av tekniska fel eller på något oförklarligt sätt. – Jämför med /dev/null och WORN.

[data] [fel] [jargong] [ändrad 4 juli 2017]