/dev/null

ett slags papperskorg i Unix. – Alltså en plats i systemet dit data som inte längre behövs skickas för att raderas. – Tekniskt hanterar Unix /dev/null som en fil, närmare bestämt som en fil som står för ett anslutet tillbehör. (Unix hanterar tillbehör, som skrivare, som filer: dev står för device.) Men /dev/null är inget tillbehör, bara en funktion i operativsystemet – en så kallad null device, vars enda funktion är att radera alla data som den tar emot. (Kallas ibland för ”ett svart hål”.) Data som ska raderas dirigeras till /dev/null, som, ifall någon process anropar den och begär data, alltid svarar med meddelandet EOF (end of file), vilket här betyder att datamängden är tom på innehåll. En liknande funktion, devicenull finns i Windows. – /dev/null används i källkod för program och när man kör Unix från textbaserade gränssnitt. Det är alltså inte samma funktion som papperskorgen i grafiska användargränssnitt. (”Papperskorgen” brukar spara kastade filer tills användaren ”tömmer” korgen.) –  /dev/null används i jargong om sådant som kan eller bör slängas: ”det runda arkivet”. – Jämför med bit bucket och worn. – Se också /dev/null-as-a-service (länk) (brukar fungera, trots överstrykning).

[data] [jargong] [unix] [ändrad 11 december 2019]

Dagens ord: 2023-03-30