SUSE

utförande (distribution) av Linux som säljs och utvecklas av det tyska företaget med samma namn. – Företaget SUSE ägs sedan juli 2018 av svenska EQT (se pressmeddelande). – SUSE utvecklades med början 1992 av ett företag med samma namn (för­kortning för Software- und Systementwicklung). I november 2003 köpte Novell† före­taget, och 2010 köpte Attach­mate i sin tur Novell och gjorde SUSE till en separat affärsenhet. 2014 köptes Attachmate i sin tur av Micro Focus, som i sin tur 2018  sålde det till EQT. – Se suse.com. – SUSE stöder också en grupp av frivilliga som vidareutvecklar SUSE under namnet OpenSUSE, se opensuse.org. (Namnet skrivs numera officiellt SUSE, men ursprungligen skrevs det SuSE.)

[förkortningar på S] [linuxdistributioner] [ändrad 22 november 2022]