inter partes review

(IPR) – ifrågasättande av ett patent. – Inter partes review är en procedur som finns i USA. Ett företag kan vända sig till USA:s patentverk för att få ett annat företags (eller persons) patent förklarat ogiltigt. Det kan motiveras med nyhetshinder (uppfinningen är inte ny) eller bristande uppfinningshöjd (vem som helst hade kunnat komma på uppfinningen). – Man talar ibland också om IPR attacks. Ifrågasättandet av patentet är då grundlöst. Syftet är att få patenthavaren att släppa ifrån sig patentet för att slippa utdragna och kostsamma processer. – I Sverige är den närmaste motsvarigheten ogiltighetstalan – se Patentverkets webbsidor.

[patent] [27 februari 2023]