verkshöjd

(threshold of originality) – i upphovsrätt: originalitet, individualitet och självständighet i en konstnärlig skapelse. Ett konstnärligt verk kan bara skyddas av upphovsrätt om det har tillräcklig verkshöjd. Tillspetsat: att ingen annan än upphovspersonen skulle ha kunnat skapa verket. – När det gäller tekniska uppfinningar – patenträtt – talar man om uppfinningshöjd.

[upphovsrätt] [ändrad 19 januari 2018]