flerkärnad

(multicore eller multi-core)flerkärnad processorprocessor sammansatt av flera självständigt fungerande processorer – kärnor (cores). – En flerkärnad processor ser ut och monteras som en enda processor (ett enda chipp). Men den består av två (dualcore) eller fler kärnor som kan bearbeta instruktioner samtidigt, oberoende av varandra. Detta förutsätter att programmet som körs kan delas upp i parallella trådar. – Flerkärnade processorer är närmast standard på 2010‑talet i persondatorer. Det har nämligen blivit svårt att få traditionella enkärniga processorer att uträtta mer arbete per sekund därför att strömförbrukningen och värmeutvecklingen ökar drastiskt med ökande prestanda. I stället för att göra processorn fyra gånger så snabb delar man därför upp den i fyra kärnor som delar på arbetet. – Ibland skiljer man på engelska på multicore och manycore. Multicore står för processorer med ett fåtal kärnor, medan manycore står för processorer med tiotals eller hundratals kärnor.

[parallellt] [processorer] [ändrad 6 december 2019]