ZigZag

Bokstaven Z ritad som en omöjlig figur sammansatt av block.
En av Oscar Reuterswärds ”omöjliga figurer”? Nej, märket för Ted Nelsons Zigzag.

ett system för att åskådliggöra och bearbeta relationer mellan data, utvecklat av Ted Nelson. – Zig­Zag ger stor flex­i­bi­li­tet jämfört med kalkyl­ark, hier­ark­iska data­baser och re­la­tions­data­baser. Alla dessa kan realiseras som special­fall av ZigZag, liksom många andra struk­turer och kom­bi­na­tion­er av strukturer. Liksom kalkylark består ZigZag av celler, men i ZigZag behöver cellerna inte bara bilda ett rutnät på en plan yta, utan kan bilda andra former: de kan ha ett valfritt antal grannar och kan sättas samman i olika former, inte nödvändigtvis rätlinjigt ordnade. Celler kan till exempel bilda en slinga där den understa cellen sitter ihop med den översta. – Läs mer här.

[databaser] [kalkylark] [ändrad 25 oktober 2018]

Dagens ord: 2018-10-26