hierarkisk databas

databas där data lagras i en trädliknande struktur med avdelningar och underavdelningar. –Hierarkiska databaser var den dominerande typen av databas före relationsdatabaserna. Hierarkiska databaser fungerar bra så länge som varje objekt i databasen bara finns på ett ställe i trädstrukturen – till exempel så länge som Maria Svensson är anställd bara på en avdelning i företaget. Men om Maria Svensson arbetar på två avdelningar i företaget blir det problem att hantera information om henne i företagets hierarkiska databas, både när det gäller sökningar och när det gäller ändringar. Sådant är däremot inget problem i relationsdatabaser.

[databaser] [ändrad 14 december 2017]