ctrl-0

(med nolla) – tangentkombination som kan ha olika funktion beroende på vilket program det används i. Bland annat:

[ctrl] [tangentbord] [29 november 2019]