ctrl-0

(med nolla) – tangentkombination som kan ha olika funktion beroende på vilket program det används i. Bland annat:

  • – återställande av typsnitt som visas på bildskärmen till den förinställda teckenstorleken;
  • – återställande av zoomning av webbsida;
  • – på Mac (-0) – öppnande av huvudfönstret för ett program;
  • – i Excel: döljande av den kolumn som pekaren står i.

[ctrl] [tangentbord] [29 november 2019]