videochatt

(video chat)video-samtal över internet. Det är bara möjligt mellan personer som har god­känt varandra som kontakter. Man ”ringer upp” genom att klicka på ett eller flera namn i en kontaktlista. Tekniskt förutsätter det att alla har mikrofon, högtalare (eller hörlurar) och videokamera, men det är sedan länge standard på datorer, surfplattor och smarta mobiler. Man måste också ha ett lämpligt program eller en lämplig tjänst. – Skillnaden mellan videochatt och videotelefoni är att videotelefoni görs över det allmänna telenätet. Man slår ett telefonnummer och kan i princip ringa videosamtal till vem som helst som har en telefon med bildskärm. – Se också chatt, röstchatt och röstsamtal.

[chatt] [videoteknik] [ändrad 11 juli 2013]

skärminspelning

(screen recording, screencast, screencasting) – video som är en inspelning av händelserna på en dators bildskärm, till exempel när man använder ett program. Syftet är ofta att framställa undervisningsmaterial. Inspelningen görs av ett program på samma dator. Sådana program följer ofta med operativsystemet. Programmet sparar helt enkelt signalen till bildskärmen som en digital videofil. Händelserna på bildskärmen kan också direktsändas över internet, så kallad skärmsändning (screencasting). Skärminspelningar brukar åtföljas av en talad kommentar. Kallas också för skärmfilm eller skärmsändning. – Desktop screen recording är skärminspelning från en persondator, till skillnad från mobile phone screen recording.

[bildskärmar] [videoteknik] [ändrad 29 januari 2019]

cinemagraf

(cinemagraph) – bild med liten, repeterad rörelse. Större delen av bilden är en stillbild, men en liten del, till exempel ett dinglande ben, är rörlig. Cinemagrafer är ofta animerade gif-bilder. – Förväxla inte cinemagraf med cinematograf, ett gammalt ord för filmkamera.

[rörliga bilder] [ändrad 8 februari 2013]

motion capture

rörelsefångst, rörelseavkänning, rörelseregistrering – allmänt: inspelning av människor eller djurs rörelser i konstnärliga, medicinska, militära eller andra syften. – Med motion capture avses i synnerhet inspelning av skådespelares rörelser i syfte att överföra rörelserna till datoranimerade figurer. Skåde­spelarna har då en speciell dräkt med punkter på olika delar av kroppen. En kamera spelar in skådespelarens rörelser. Med digital bildbehandling maskas skådespelarens kropp sedan bort så att bara punkterna blir kvar. Punkternas rörelse kan då överföras till en datoranimerad figur. Den datoranimerade figuren rör sig då så som skådespelaren gjorde. Ett känt exempel är ­figuren Gollum i filmversionen av Sagan om ringen (se IMDb, länk). – För­kortas ofta till mocap. – Alter­nativt kan metoden användas för att kartlägga naturliga rörelsemönster för att indirekt tillämpa dem på datoranimerade figurer, eller för andra ändamål, till exempel för medicinsk forskning och behandling – se till exempel gångigenkänning. – Läs också om chroma key och rotoskopi.

[rörliga bilder] [ändrad 2 oktober 2021]

cg-idol

computer generated idoldatoranimerad människofigur, vanligen lik en vacker ung kvinna, som marknadsförs på webben som om den var en riktig människa. Cg‑idoler har spelat in skivor, medverkat i radio och tv och spelat in reklamfilmer. Några har fanklubbar och svarar på beundrarbrev. Cg‑idoler är vanligast i Japan.

[datoranimering] [ändrad 11 januari 2020]

datoranimering

framställning av rörliga bilder med dator­program. – Datoranimering är dels framställning av hela tecknade långfilmer, dels framställning av specialeffekter (se VFX) som ingår i filmer som har spelats in på vanligt sätt. Datoranimeringar kan vara baserade på uppenbara teckningar eller vara praktiskt taget omöjliga att skilja från inspelningar med mänskliga skådespelare och verkliga miljöer. Kända filmbolag som gör datoranimerade filmer är Dreamworks (dreamworks.com) och Pixar. – På engelska: computer animation.

[datoranimering] [ändrad 26 september 2021]

äkta 3d

beteckning på datorgenererade bilder som visar en tredimensionell miljö på ett sätt som efterliknar hur fotografiska bilder och film avbildar tredimensionell verklighet. – ”Äkta 3d” innebär att de datorgenererade bilderna har perspektiv och realistisk ljussättning med skuggor och dagrar. ”Äkta 3d” i denna betydelse betyder däremot inte nödvändigtvis att bilden har djupverkan (stereoskopi). – Datorgenererade bilder i ”äkta 3d” förekommer i många filmer där de kan blandas med mänskliga skådespelare och materiella bakgrunder. – Förutsättningen är att de som utför datoranimeringen ritar upp figurer och miljö i tre dimensioner, ungefär som en arkitekt som gör ritningar. När det är gjort kan ett program för rendering avbilda figurer och miljö ur alla vinklar. Avlägsna föremål avbildas som mindre än närbelägna. Figurer kan fås att röra sig. Med ljussättning kan skuggor och dagrar läggas till på ett naturtroget sätt. – Bakgrund: Uttrycket ”äkta 3d” används mest i datorspelsvärlden i kontrast till ”falsk 3d”. De äldsta datorspelens grafik var ”platt”, det vill säga rent tvådimensionella utan djup: allt tycktes hända på bildskärmens yta. Senare datorspel hade isometrisk projektion, vilket ibland kallades för ”3d”, men det är alltså ”falsk 3d”. Numera har många datorspel äkta 3d.

[datoranimering] [3d] [ändrad 22 juni 2021]

strömmande

(streaming) – om video och musik på internet: som spelas upp för mottagaren samtidigt som det överförs. Mottagaren behöver inte vänta på att en komplett fil har laddats ner. När det gäller radio och tv på internet skulle detta inte ens vara möjligt, eftersom sändningarna rullar på dygnet runt. – Det finns två huvudtyper av strömning:

  1. live streaming – direktströmning – fungerar för lyssnaren som direktsändning i radio och tv. Mottagaren hör inte nödvändigtvis sändningen från början, utan kan komma in när som helst – som när man slår på en radio. Alla åhörare hör och ser samma sak ungefär samtidigt (att det inte blir exakt samtidigt, som med vanlig radio, beror på att dataöverföring tar olika lång tid till olika mottagare). Direktströmning används också för datorgenererat material som spel;
  2. on-demand streaming – beställströmning – ljud eller video skickas till mottagaren på begäran. Så fungerar tjänster som Youtube och Spotify. Strömmande teknik används av sådana tjänster dels därför att man utgår från att användarna inte har tålamod att vänta tills hela filen har laddats ner, dels för att förhindra kopiering av materialet. Det lagras aldrig något som kan kopieras på hårddisken hos mottagaren, utom en mindre buffert.

– Se också Datatermgruppen (länk).

[film] [publicering] [radio och tv] [strömmande] [videoteknik] [ändrad 25 oktober 2022]