insättningspunkt

tecken som på bildskärm visar var nästa tecken hamnar när man skriver. Ofta ett lodrätt streck, eventuellt blinkande. Finns i ordbehandlare och kalkylark och måste skiljas från pekaren, annars hamnar inte texten där man tänkt sig. Man flyttar insättningspunkten genom att peka och klicka med musen. – På engelska: insertion point. – Insättningspunkt kan jämföras med markör (cursor), men termen insättningspunkt används i program med grafiskt användargränssnitt, medan termen markör var vanligare på den tiden då man inte använde mus och pekare.

[grafiskt användargränssnitt] [kalkylark] [ordbehandling] [ändrad 14 november 2018]

pivotering

 1. – i kalkylark: se pivåtabell;
 2. Bild av en svängtapp, ett slags beslag.
  Ursprunglig betydelse.

  – i it-säkerhet: pivoting – att ta sig vidare i ett nätverk som man har tagit sig in i på ett otillåtet sätt. – Ordet: Kommer via engelska från franska pivot, sväng­tapp, för­svens­kat till pivå. Det svenska verbet är pivotera – röra sig i cirkel (runt en tapp eller axel). – Se också (to) pivot.

[it-säkerhet] [kalkylark] [ändrad 17 november 2018]

kalkylark

program för beräk­ningar, utformat som ett rutnät. – Rutorna kallas för celler. I varje cell kan det finnas:

 • – ett fast tal som an­vända­ren har skrivit in;
 • – en formel som räknar ut ett tal utifrån värden i andra celler;
 • – det kan också finnas text och logiska opera­tioner.

– Efter­som detta fungerar i flera led kan an­vända­ren genom att ändra ett enda in­matat värde i ett kalkyl­ark starta en kedjereaktion, där många andra värden, som beror på formler, räknas om automatiskt. – Det första kalkylarket var Visi­Calc† som utvecklades 1978—79 för Apple II†. Kalkylarket slog då igenom blixt­snabbt (se killer application), och är sedan länge oum­bär­ligt på kontor. Sedan mitten av 1990‑talet är Microsoft Excel det dominerande kalkylarket. Tidiga­re ledde Lotus 1‑2‑3†. – På engelska: spreadsheet.

[kalkylark] [ändrad 26 maj 2022]

ZigZag

Bokstaven Z ritad som en omöjlig figur sammansatt av block.
En av Oscar Reuterswärds ”omöjliga figurer”? Nej, märket för Ted Nelsons Zigzag.

ett system för att åskådliggöra och bearbeta relationer mellan data, utvecklat av Ted Nelson. – Zig­Zag ger stor flexibilitet jämfört med kalkylark, hier­ark­iska databaser och relationsdatabaser. Alla dessa kan realiseras som specialfall av ZigZag, liksom många andra strukturer och kombination­er av strukturer. Liksom kalkylark består ZigZag av celler, men i ZigZag behöver cellerna inte bara bilda ett rutnät på en plan yta, utan kan bilda andra former: de kan ha ett valfritt antal grannar och kan sättas samman i olika former, inte nödvändigtvis rätlinjigt ordnade. Celler kan till exempel bilda en slinga där den understa cellen sitter ihop med den översta. Man kan beskriva ZigZag som ett multidimensionellt icke‑euklidiskt rutnät. – Läs mer här.

[databaser] [kalkylark] [ändrad 21 december 2020]

pivåtabell

(pivoting table) – i kalkylark: tabell där kolumner och spalter kan byta plats och flyttas mellan lodrätt och vågrätt. Alla data bibehålls, och beräkningar görs om vid behov. Efter­som lodrätt och vågrätt kan byta plats säger man att tabellen pivoterar. Det är en vanlig finess i kalkylark. I pivåtabeller kan man också gruppera om hierarkiska indelningar: i stället för att varje år delas in i månader kan man med ett par musklick spalta upp varje månad i år. (Praktiskt om man vill överblicka säsongsvariationer.) Det första kalkylarket med pivåtabeller, lanserat 1991, var Lotus† Improv, som utvecklades för NeXT‑datorn†. (Läs mer om Lotus Improv i Wikipedia.) Finesserna från Improv, som lades ner med NeXT, infördes senare i Lotus 1‑2‑3 och i Microsoft Excel.

[kalkylark] [ändrad 17 november 2018]

VisiCalc

Skärmdump från Visicalc. Blå tecken mot svart bakgrund. Liknar en utskrift från en räknemaskin.
Urkalkylarket.

det första kalkylarket. – Visi­Calc utvecklades för Apple II† av Dan Bricklin (länk) och Bob Frankston (länk). Programmet, som kom 1979, anses vara det program som förvandlade hemdatorn från en hobbygrej till ett seriöst verktyg. Det kom också versioner för IBM PC†, Commodore† och Atari†. – VisiCalc såldes i 700 000 exemplar. Tillverkningen upphörde 1983. Då hade VisiCalc fått konkurrens av Lotus 1‑2‑3†, som allmänt ansågs mer kraftfullt och enklare att hantera. – En körbar version av VisiCalc, 1982 års modell, för pc kan laddas ner här. – Läs mer om VisiCalc på Dan Brick­lins webbsidor.

[it-historia] [kalkylark] [nerlagt] [ändrad 2o september 2022]

cell

 1. Cell – avvecklad processor för datorer och konsument­­elektronik, utvecklad av IBM, Sony och Toshiba. Den till­­verkades kom­mersi­ellt i olika utföranden från 2005, men 2009 meddelade IBM att konstruktionen skulle avvecklas, men ersättas av nya, liknande arkitekturer. (Se intervju i Ars Technica.) Processorn användes i Sonys PlayStation fram till 2013. – Cell var en flerkärnad 64‑bitarsprocessor. Kärnorna byggde på IBM:s Power‑processorer. – Cell var avsedd för flera operativ­­system, och anpassad för uppspelning av video och musik. Den kallades ibland för STI Cell pro­cessor efter de tre före­tagen som har utvecklat den. Det fullständiga namnet var Cell broadband engine, förkortat CBE;
 2. – se cellphone och cellular;
 3. – se minnescell;
 4. – ruta i kalkylark – en cell kan innehålla ett tal, text eller en matematisk formel;
 5. – se cellautomat.

[kalkylark] [minnen] [mobiltelefoner] [nerlagt] [processorer] [ändrad 23 april 2018]