nerlänk

  1. – om datakommunikation: från nätverket eller servern till användaren;
  2. – om satellitkommunikation: från satelliten till mottagare på jordytan.

– På engelska: downlink. – Motsats: upplänk (uplink). – Jämför med nerladdning och nerströms.

[datakommunikation] [rymden] [ändrad 9 januari 2019]