NIC

  1. – New internet computer – en enkel och billig dator utan hårddisk, avsedd enbart för internetanslutning. Den lanserades sommaren 2002 av New internet computer company, som ägdes av Oracles chef Larry Ellison. Företaget lades ned efter ett par år. – Jämför med Chromebook;
  2. förkortning för Nationellt it‑brottscentrum – se Swedish cybercrime center.

[datorer] [förkortningar på N] [it-relaterad brottslighet] [namnbyte] [nerlagt] [svenska myndigheter] [ändrad 14 september 2021]

Xenon

en sökmotor som letar efter misstänkt skattefusk på internet. – Xenon är en spindel som genomsöker auktionssajter, pokersajter och andra webbplatser där pengar byter ägare. Syftet är att upptäcka skattepliktiga transaktioner. – Projektet startades av nederländska skatteverket 2004 och används nu av skatteverken i flera andra länder. – Svenska skatteverket har haft ett eget, liknande program, men började använda Xenon 2007, se pressmeddelande (borttaget). – Läs mer i Wired (länk). – Namnet: Xenon är en ädelgas, Xe, som bland annat används i ett slags lampor.

[it-relaterad brottslighet] [myndigheter] [ändrad 24 april 2018]

Försvarets radioanstalt

FRA – en svensk under­rättelse­tjänst som samlar in infor­ma­tion från elektronisk kommunikation (signalspaning). – Fram till 2009 fick FRA enbart avlyssna radiomeddelanden. Från 2009 har FRA också rätt att avlyssna med­delan­den som sänds i kabel, alltså e‑post, webb­sidor, telefonsamtal och fax. Lagen röst­a­des igenom i juni 2008, se FRA‑lagen. – FRA är, trots namnet, fri­stå­ende från försvarsmakten, och har funnits sedan 1942. – FRA ingår i Natio­nellt centrum för terror­hot­bedöm­ning, NCT. – Se fra.se. – Läs också om FRA:s trafik­data­bas Titan och om Statens inspektion för försvarsunder­rättelse­verk­sam­heten, SIUN, som granskar FRA. – Se också Echelon, Fourteen eyes och Prism. – Artikeln ”Swedish kings of cyberwar” från december 2016 i New York review of books om samarbete mellan FRA och, främst, NSA, se denna länk.

[svenska myndigheter] [underrättelseverksamhet] [ändrad 5 juni 2017]