tillgänglighet

(accessibility eller availability)

  1. – det att en resurs i ett it-system är möjlig att nå och att kommunice­ra med. En resurs kan vara en teknisk komponent, till exempel en server, ett program eller information. – Skillnad mellan engelska accessibility och availability: accessibility används ofta i betydelsen tillgänglig för så många som möjligt (se betydel­se 2 här nedanför), medan availability syftar på hur stor del av tiden som något är tillgängligt. – Läs också om Herdict;
  2. – det att en webbplats (eller något annat) är användbar för personer med funktionsvariationer. På engelska: accessibility. – Riktlinjer för tillgänglighet på webbplatser finns bland annat på Myndigheten för delaktighet, se mfd.se och på myndigheten DIGG:s webbsidor (länk).

[it-system] [tillgängligt] [ändrad 10 oktober 2019]