Titan

  1. FRA:s databas för lagring av data om data- och tele­trafik (trafik­data). Titan innehåller in­for­mation om av­sändare och mot­tagare av kommunikation, men inte om inne­hållet i sam­talet (se över­vakning). Den lagrar infor­mation om samtal med fasta tele­foner och mobil­telefoner, SMS, e‑post och webb­trafik. För­ut­sätt­ningen är att med­delan­dena har passerat Sveriges gräns. – Titans existens av­slö­jades i juni 2008, två dagar innan riks­dagen god­kände FRA‑lagen, som ger FRA rätt att lagra trafik­data. Titan hade då redan funnits i flera år;
  2. – påstått arbetsnamn på en bil från Apple, se Project Titan;
  3. – avvecklat Google-projekt för att tillhandahålla trådlöst bredband från högt­flygande obemannade sol­cells­drivna flygplan (drönare). Detta skulle användas över områden där det skulle bli för dyrt att dra fiber. Google köpte 2014 företaget Titan Aerospace som tillverkade sådana flygplan. Utvecklingen av projektet stötte på många problem, och det lades i praktiken ner redan under 2016, men nerläggningen blev känd först i början av 2017. – Jämför med Project Loon (som har tagit över en del av de anställda på Titan).

[bilar] [meddelanden] [trådlöst] [underrättelseverksamhet] [övervakning] [ändrad 5 juni 2017]