government

översätts normalt med staten eller myndigheterna. ”Under government control” blir ”under statlig kontroll”. Det som heter regeringen på svenska (alltså ministrarna som kollektiv) heter the cabinet i USA och Storbritannien. I mer allmän betydelse heter det administration i USA, till exempel ”under the Obama administration” – ”under Obamas presidentskap”.