FRA-lagen

även: signalspanings-lagen –– en lag som ger FRA rätt att av­­­läsa e‑post och annan elek­­tro­­nisk kommunika­tion som passerar Sveriges gräns i kabel.– – Lagen antogs av riks­­dagen i juni 2008, och ändringar röstades igenom i oktober 2009. I november 2012 bestämde riks­­dagen att även polisen och Säpo ska kunna få upp­­gifter från FRA:s signal­­spaning, se här. – Det ursprung­liga lag­­för­slaget var Proposition 2006/07:63, En an­­passad försvarsunderrättelseverksamhet (länk). – Lagförslaget mötte kraftigt motstånd, eftersom det innebar att brev­­hemlig­heten av­skaffades, och det ledde till att företag flyttade, eller hotade att flytta, sina servrar utanför Sverige. Lagen förbereddes av den socialdemokratiska regeringen på 00‑talet, men lades fram för omröstning i juni 2007 av den dåvarande Alliansregeringen. På begäran av Social­demo­krat­erna sköts omröstningen upp till juni 2008. Lagen röstades då igenom i riks­dagen, men efter invändningar gjordes en del ändringar som röstades igenom i oktober 2009. Den slutliga lagtexten finns på denna länk. – Läs också om FRA:s trafikdata­bas Titan. – Läs också om ACTA, Datalagringsdirektivet, Echelon, Gallo­rapporten, Hadopi, Ipred, Polismetod­utredningen, RIPA, Stockholmsprogrammet, Tele­kom­paketet, SOPA och Indect.

[avlyssning] [lagar] [underrättelseverksamhet] [ändrad 21 maj 2019]