FRA-lagen

signalspanings-lagen –– lag som ger FRA rätt att av­­­läsa e‑post och annan elek­­tro­­nisk kom­mu­ni­ka­tion som passerar Sveriges gräns i kabel.– – Lagen antogs av Riks­­dagen i juni 2008, och ändringar röstades igenom i oktober 2009. I november 2012 bestämde riks­­dagen att även polisen och Säpo ska kunna få upp­­gifter från FRA:s signal­­spaning, se här. – Det ur­sprung­liga lag­­för­slaget hette Pro­position 2006/07:63, En an­­passad försvarsunderrättelseverksamhet (länk). – Lagförslaget mötte kraftigt motstånd, eftersom det innebar att brev­­hemlig­heten av­skaffades, och det ledde till att företag flyttade, eller hotade att flytta, sina servrar utanför Sverige. Lagen förbereddes av den social­­demokratiska regeringen på 00‑talet, men lades fram för omröstning i juni 2007 av den dåvarande borgerliga regeringen. På begäran av Social­demo­krat­erna sköts omröstningen upp till juni 2008. Lagen röstades då igenom i Riks­dagen, men efter invändningar gjordes en del ändringar som röstades igenom i oktober 2009. – Läs också om FRA:s trafik­­data­bas Titan. – Läs också om Acta, Data­lagrings­direktivet, Echelon, Gallo­rapporten, Hadopi, Ipred, Polis­metod­utredningen, Ripa, Stock­holms­programmet, Tele­kom­paketet, SOPA och Indect.

[avlyssning] [lagar] [underrättelseverksamhet] [ändrad 5 maj 2017]