Firefox OS

(FFOS) – ett nerlagt operativsystem för mobiltelefoner, utvecklat i Mozillaprojektet. – Firefox OS för mobiltelefoner lades ner 2016, men operativsystemet skulle finnas kvar för tv och sakernas internet. I september 2016 meddelade Mozilla att organisationen upphör helt med utvecklingen av Firefox OS (se meddelande). – Fire­fox OS visades upp på Compu­tex i juni 2013. Pro­jektet var tidigare känt som Boot to Gecko, B2G (se Gecko). – Fire­fox OS byggde på principen att alla pro­gram (appar) skulle köras i webbläsare. Pro­grammen skulle utnyttja de avancerade funktioner som ingår i HTML5. – Fire­fox OS var baserat på Linux. Pro­gram skrivna för Googles operativ­system för mobiltelefoner, Android, var inte körbara på Firefox OS. Där­emot skulle program som var skrivna för Fire­fox OS i princip kunna köras på alla mobiltelefoner, datorer och plattor i webb­läsare som klarade HTML5. De skulle bara kunna köras snabbare och smidigare på Firefox OS. – Fire­fox OS blev känt i februari 2012 när det blev känt att det stora telebolaget Telefónica backade upp projektet. Då hade pro­jektet redan pågått sedan sommaren 2011. – I juli 2012 meddelade Mozillaprojektet att operativ­systemet skulle marknads­föras som Firefox OS (efter webbläsaren Fire­fox), men det lades alltså ner 2016. – En test­miljö för utvecklare kan fortfarande laddas ner här. – Läs mer på Mozillas webbsidor. – I april 2013 släppte företaget Geeks­phone två mobil­telefoner för Fire­fox OS: Keon† och Peak†. De var avsedda för utvecklare.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [ändrad 4 september 2018]