Common Criteria

internationella riktlinjer för utvärdering av it‑säkerhet; den organisation som förvaltar och gör utvärderingar enligt denna standard. – Common Criteria är en sammanslagning av europeiska Itsec, amerikanska TCSEC och flera andra regelsystem. – Läs mer på commoncriteriaportal.org. – I Sverige är det CSEC som ansvarar för tillämpningen av Common Criteria.

[it-säkerhet] [organisationer] [ändrad 6 maj 2018]