Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

ENISA, förkortning för European network and information security agency –ett  EU-organ med uppgift att stödja medlemsländerna när det gäller skydd av datornät och information. Enisa inrättades 2004 och finns i Iraklion på Kreta. – Se enisa.europa.eu.

[eu-myndigheter] [it-säkerhet] [ändrad 20 juni 2020]