Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

Enisa, förkortning för European network and information security agency – EU-organ med uppgift att stödja medlemsländerna när det gäller skydd av datanät och information. Enisa inrättades 2004 och finns i Iraklion på Kreta. – Se enisa.europa.eu.