Nic

  1. förkortning för Nationellt it‑brotts­centrum;
  2. – New internet computer – en enkel och billig dator utan hårddisk, avsedd enbart för internet­anslut­ning. Den lanserades sommaren 2002 av New internet computer company, som ägdes av Oracles chef Larry Ellison. Före­taget lades ned efter ett par år. – Jämför med Chromebook.