bayesiskt filter

(Bayesian filter)spamfilter som använder bayesisk inferens för att avgöra vilka mejl som är spam och ska sorteras bort.

[spam] [21 februari 2018]