kopiera

(copy) – ta en kopia av en del av en fil eller hela innehållet i filen för att sedan lägga materialet på en annan plats i samma fil eller i en annan fil. Alltså som klippa i klipp-och-klistra, men med den skillnaden att ori­gi­nal­texten blir kvar på plats. urklippet läggs i klippboken. – Detta är en specialiserad användning av ordet kopiera som har följt med det grafiska användargränssnittet. Man kopierar med tangentkombinationen ctrl-c och ”klistrar in” med ctrl-v. Kopierar man en hel fil kallas det för dup­li­ce­ringMacintosh men för kopiering i Windows. Automatisk kopiering av data i stor skala kallas för replikering.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 30 juni 2017]