kopiera

Ikon för ”kopiera”.
Ikon för ”kopiera”.

(copy) – ta en kopia av en del av en fil eller hela innehållet i filen för att sedan lägga materialet på en annan plats i samma fil eller i en annan fil. Alltså som klippa i klipp-och-klistra, men med den skillnaden att originaltexten blir kvar på plats. urklippet läggs i klippboken. – Detta är en specialiserad användning av ordet kopiera som har följt med det grafiska användargränssnittet. Man kopierar med tangentkombinationen ctrl-c och ”klistrar in” med ctrl-v. Kopierar man en hel fil kallas det för dupliceringMacintosh men för kopiering i Windows. Automatisk kopiering av data i stor skala kallas för replikering. – Se också copy och exemplar.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 13 februari 2022]