scam baiting

”kontrabedrägeri” – att låta en nätbedragare smaka på sin egen medicin. Till exempel att lura en avsändare av Nigeria­brev att man är intresserad och få honom att lägga ut tid och pengar för­gäves. – Se också Re:scam och scam.

[juridik] [ändrad 17 november 2017]