klistra

(paste) – att infoga det som finns i datorns klippbok i ett dokument som man arbetar med. – Se klipp-och-klistra.