paste

  1. klistra, klistra in – se klipp-och-klistra;
  2. a paste – (en inklistring) – text som först har klippts ut och sedan klistrats in (been pasted) på en så kallad paste-site eller paste-bin. Detta är ett vanligt sätt att sprida information i vissa sammanhang. Oftast är inklistringen något helt legitimt, till exempel källkod som man vill dela med sig av, men det förekommer också att det publiceras inklistringar med stulen, känslig information. Det kan till exempel vara listor med lösenord.

[grafiskt användargränssnitt] [it-säkerhet] [ändrad 1 juni 2020]