HPUE

high-power user equipment – specifikation för mobiltelefoner med extra starka signaler. Syftet är att öka räckvidden och förbättra kommunikationen inomhus. I stället för det normalt högsta tillåtna värdet på 23 dBm (decibelmilliwatt) tillåter HPUE-specifikationen upp till 31 dBm. Det uppges öka räckvidden med upp till 80 procent. HPUE gäller för LTE (4g). Specifikationen för HPUE fastställdes 2012 av branschorganisationen 3GPP. Utrustning med HPUE säljs i USA och Kina i slutet av 2010-talet. – Mer i Wikipedia.

[förkortningar på H] [mobilt] [13 augusti 2019]

hhhh

  1. – utrymme (fält) för att ange antal timmar. hhhh:mm:ss – antal timmar, minuter och sekunder (varaktighet, inte tidpunkt);
  2. – i textmeddelanden: suck… – även uttryck för förvåning; på arabiska kan hhhh stå för skratt (alltså hahahaha: man sätter inte ut vokaler i arabiska;
  3. Happy hopeless hacker house, se hhhh.org.

[förkortningar på H] [hackare] [nätspråk] [tid] [8 februari 2018]

HTTP/2

version 2 av HTTP – den första stora omarbetningen av HTTP, protokollet som hanterar överföringen av information på webben. HTTP/2 har varit i allmänt bruk sedan slutet av 2015, bland annat kunde då alla vanliga webb­läsare hantera det. – HTTP/2 bygger till stor del på SPDY. – För kodningen av webbsidor spelar övergången från HTTP till HTTP/2 knappast någon roll. De viktiga förändringarna gäller överföringen av data mellan webb­server och webbläsare. Bland annat kan webbservern med HTTP/2 skicka kom­plet­te­rande delar av en webbsida till webbläsaren utan att webb­läs­a­ren först har begärt det (push). – Den officiella webbsidan för HTTP/2 är http2.github.io.

[förkortningar på H] [webben] [ändrad 8 juli 2017]