high availability

hög tillgänglighet – HA – beteckning på system av servrar, high-availability clusters, som är programmerade för att tillsammans ge ett minimum av nertid. Om någon av servrarna krånglar tar en annan automatiskt över dess arbetsuppgifter – se failover.

[driftsäkerhet] [21 oktober 2020]