fält

  1. – i databaser, adressregister och liknande: ett utrymme (en ruta) som är avsett för viss slags uppgift, till exempel för- eller efternamn eller e‑postadress. En post i ett register består av ett eller flera fält;
  2. – hela kolumnen i en databas kallas ibland också för fält. ”Fältet Efternamn” i en tabell kan alltså syfta antingen på hela kolumnen med rubriken ”Efternamn” eller på en enstaka ruta i kolumnen;
  3. – utrymme för inmatning av text, till exempel på en webbsida;
  4. – även: del av ett fönster;
  5. – se elektromagnetiskt fält;
  6. – se också array.

– På engelska: field (i alla fyra betydelserna).

[användargränssnitt] [databaser] [fysik] [webbpublicering] [ändrad 30 september 2021]