HTTP/2

version 2 av HTTP – den första stora omarbetningen av HTTP, protokollet som hanterar överföringen av information på webben. HTTP/2 har varit i allmänt bruk sedan slutet av 2015, bland annat kunde då alla vanliga webb­läsare hantera det. – HTTP/2 bygger till stor del på SPDY. – För kodningen av webbsidor spelar övergången från HTTP till HTTP/2 knappast någon roll. De viktiga förändringarna gäller överföringen av data mellan webb­server och webbläsare. Bland annat kan webbservern med HTTP/2 skicka kom­plet­te­rande delar av en webbsida till webbläsaren utan att webb­läs­a­ren först har begärt det (push). – Den officiella webbsidan för HTTP/2 är http2.github.io.

[förkortningar på H] [webben] [ändrad 8 juli 2017]

HAMR

heat-assisted magnetic recording – teknik som gör att man kan lagra mycket mer data på hårddiskar. En mycket liten laser värmer upp den fläck på hårddisken som läsarmen ska skriva på. Uppvärmningen förändrar diskens magnetiska egenskaper så att det blir möjligt att lagra mycket mer data per kvadratcentimeter. Enligt preliminära uppgifter går det att lagra hundra gånger mer data per kvadratcentimeter med HAMR än med vanlig teknik. – Tekniken finns i mitten av 2017 ännu inte i några pro­dukter, men flera hårddisktillverkare arbetar med att tillämpa den.

[experimentell teknik] [förkortningar på H] [lagringsmedier] [ändrad 7 augusti 2017]

HSDPA

high speed downlink packet access – ”turbo-3g” – en teknik för snabbare dataöverföring från mobilnätet till abonnent (nerladdning) i 3g-nät. Används i det europeiska 3g-systemet WCDMA. Togs i bruk i Sverige 2006. HSDPA kallas ibland för 3,5g. Ingår i HSPA. – Motsvarande för den andra 3g-standarden, CDMA 2000, heter EVDO.

[förkortningar på H] [mobilt] [ändrad 3 oktober 2018]

HTML

Hypertext markup language – det språk som används för att skriva webb­sidor. Textens och sidans utformning, liksom länkar till andra webbsidor, anges med enkla koder, taggar, som blir osynliga för användaren när man tar upp sidan i en webbläsare. HTML är en tillämpning av SGML. – Se också dynamisk HTML, XML, XHTML och Compact HTML. – Version 5 av HTML, HTML5, är en radikal omarbetning. – HTML utvecklades av Tim Berners-Lee, och är en av grundstenarna för webben.

[förkortningar på H] [programspråk] [webbpublicering] [ändrad 7 juni 2017]