HTTP/2

version 2 av HTTP – den första stora omarbetningen av HTTP, protokollet som hanterar överföringen av information på webben. HTTP/2 har varit i allmänt bruk sedan slutet av 2015, bland annat kunde då alla vanliga webb­läsare hantera det. – HTTP/2 bygger till stor del på SPDY. – För kodningen av webbsidor spelar övergången från HTTP till HTTP/2 knappast någon roll. De viktiga förändringarna gäller överföringen av data mellan webb­server och webbläsare. Bland annat kan webbservern med HTTP/2 skicka kom­plet­te­rande delar av en webbsida till webbläsaren utan att webb­läs­a­ren först har begärt det (push). – Den officiella webbsidan för HTTP/2 är http2.github.io.

[förkortningar på H] [webben] [ändrad 8 juli 2017]

HAMR

heat-assisted magnetic recording – teknik som gör att man kan lagra mycket mer data på hårddiskar. En mycket liten laser värmer upp den fläck på hårddisken som läsarmen ska skriva på. Uppvärmningen förändrar diskens magnetiska egenskaper så att det blir möjligt att lagra mycket mer data per kvadratcentimeter. Enligt preliminära uppgifter går det att lagra hundra gånger mer data per kvadratcentimeter med HAMR än med vanlig teknik. – Tekniken finns i mitten av 2017 ännu inte i några pro­dukter, men flera hårddisktillverkare arbetar med att tillämpa den.

[experimentell teknik] [förkortningar på H] [lagringsmedier] [ändrad 7 augusti 2017]

HSCSD

high-speed circuit-switched data – en överspelad teknik för snabbare dataöverföring i mobiltelefon med GSM-systemet som bas. Klarade upp till 64 kilobit per sekund, medan vanlig GSM hade en kapacitet på 9,6 kilobit per sekund för datakommunikation. HSCSD var alltså ett exempel på så kallad 2,5g. – HSCSD introducerades i Europa i slutet av 1990-talet, men blev överflödigt när 3g-telefoni togs i bruk.

[förkortningar på H] [försvunnet] [mobilgenerationer] [mobilt] [ändrad 20 mars 2018]