i formell logik: tecken för ekvivalens. – Tecknet ↔ är likvärdigt med ⇔ och ≡ (men det kan förekomma specialbetydelser). – Fler logiska symboler.