3gpp2

3rd generation partnership program 2 – samarbete mellan 3g-operatörer som använder cdma2000. Grundades 1998 med målet att fastställa gemen­sam­ma specifikationer för 3g-telefoni och andra 3g-tjänster. – Finns på 3gpp2.org (nere i februari 2017).