3V

volume, variety, velocity – tre viktiga egenskaper hos stora datamängder (big data). Velocity syftar på hur snabbt det går att ändra data.

[data] [förkortningar på 123…] [26 februari 2018]

Dagens ord: 2018-02-28