6man

6man working group – en arbetsgrupp som ansvarar för under­­håll och förbätt­ringar av IPv6. (Ver­sion 6 av internetprotokollet IP.) – 6man utses av internets tekniska led­nings­­grupp IETF. – Se IETF:s webbsidor (länk).

[internet] [ändrad 17 september 2020]