A2

en tekniskt möjlig bakdörr baserad på modifieringar av processor. – När processorn ska tillverkas lägger man in en kondensator i kretsarna. (Detta kan göras i smyg av en anställd.) Kondensatorn är konstruerad så att en viss, till synes oskyldig, instruktion ökar mängden elektrisk laddning i kondensatorn. Om man upprepar instruktionen många gånger når laddningen i kondensatorn ett tröskel­värde som laddar ur den och då aktiverar en funktion i processorn. Den funktionen ger en angripare möjlighet att ta över datorns operativsystem. – Fördelen (för angriparen) med A2-metoden är att den är praktiskt taget omöjlig att upptäcka vid testning. Först måste man hitta kondensatorn bland miljoner mikroskopiska komponenter, sedan måste man också komma på vilken instruktion som ökar laddningen. – Metoden demonstrerades 2016 av forskare vid Michigan-universitetet i Ann Arbor, se denna artikel. – Namnet: A2 står för Ann Arbor och för Analog Attack.

[attacker] [processorer] [ändrad 6 september 2019]