acceptable use policy

(AUP) – riktlinjer för datoranvändning – en organisations regler för de anställdas användning av it‑systemet, till exempel ifall man får skicka privat e‑post.

[företag och ekonomi] [it-system] [ändrad 21 november 2018]