Acreo

RISE Acreo – ett svenskt forskningsinstitut med inriktning på bland annat kommu­nika­tions­teknik, nano­teknik och tryckt elektronik. Finns i Kista, Göteborg, Lund, Norrköping och Hudiksvall. Grundades 1996 och ingår sedan 2002 i paraply­orga­nisa­tionen Swedish ICT som i sin tur sedan 2016 ingår i RISE. – Se ri.se.

[datorvetenskap] [forskningsinstitut] [ändrad 13 november 2019]