actionable

  1. – om information: handlingsbar, åtgärdbar – som man kan använda för att göra något; som grund för beslut eller åtgärder; actionable analytics – åtgärdbar analys;
  2. – i juridik: åtalbar, möjlig att stämma för.

[jargong] [juridik] [ändrad 26 maj 2022]