ad hoc

från fall till fall, tillfällig, spontan, improviserad. – Ad hoc network – adhoc­nätverk, se spontant nätverk. – Ad hoc är latin och betyder för detta, underförstått: för just detta ända­mål. Ut­trycket är vanli­gare på engelska än på svenska. Att argu­men­tera ad hoc är att ta till lång­sökta och ovidkommande argu­ment för att försvara en stånd­punkt.

[språktips] [ändrad 14 mars 2018]