spontant nätverk

även: adhocnätverk (se ad hoc) – tillfälligt trådlöst nätverk, bestående av noder som finns inom räckhåll för varandra. Oftast är noderna bärbara datorer eller mobiltelefoner, men det kan också vara andra elektroniska apparater, se trådlöst sensornätverk. – Spontana nätverk har ingen central server. Varje enhet som har den tekniska utrustning och den mjukvara som behövs kan känna av ifall det finns tillgängliga enheter inom räckhåll och ta initiativet till att upprätta ett spontant nätverk. (Det kan också krävas inloggning med an­vändar­namn och lösenord, eventuellt i kom­bi­na­tion med tilldelad behörighet.) – Kommunikation med Bluetooth är ett exempel på spontana nätverk. Data­över­föring mellan bilar som möts på vägen är ett annat. Karakteristiskt är att nätets livs­längd är bara en session: nästa gång som samma enheter möts måste de konfigurera ett nytt spontant nätverk. – Se också mesh.

[nätverk] [trådlöst] [ändrad 1 november 2017]