adaptiv

(adaptive) – självanpassande – om datorer och program: som är programme­rad att anpassa sig till användarens vanor, systemets belastning, mängden indata, typ av indata eller genom att ut­värdera tidigare beslut.

[it-system] [ändrad 7 mars 2014]