address space layout randomization

(ASLR) – en säkerhetsfunktion som försvårar angrepp mot dator genom att inne­hållet i minnet flyttas runt slump­­mässigt. – Sabo­tage­­pro­gram som ändrar, raderar eller kopierar data på den an­gripna datorn förut­­sätter nämligen ofta att vissa slags data finns på be­stämda platser i datorns minnes­­utrymme. Genom att ASLR flyttar om dessa data slump­­artat gör man sådana program mer eller mindre verkningslösa. Angriparen måste då använda program som söker igenom hela minnes­­ut­rymmet, vilket kan ta orimligt lång tid, och är lätt att upptäcka. ASLR används i olika former i alla nyare operativ­­system. (Se Wikipedia.)

[datalagring] [it-säkerhet] [ändrad 18 juni 2019]