administrivia

(administration trivia) – i elektroniska nyhets­brev: upp­gifter om hur man avbe­ställer nyhets­brevet, ändrar adress och lik­nande.

[publicering] [ändrad 8 december 2015]