administrivia

(administration trivia) – i digitala nyhets­brev: upp­gifter om hur man avbeställer nyhets­brevet, ändrar adress och lik­nande.

[publicering] [ändrad 25 oktober 2022]