Advanced common application platform

ACAP – en standard för utveckling av interaktiv tv. Fastställs av branschorganisationen ATSC, Advanced televisions systems committee. Målet är att det som visas på tv‑skärmen ska kunna hanteras som en webbsida av tittaren. ACAP har varit under utveckling sedan 2001. – Läs mer på atsc.org.

[radio och tv] [ändrad 14 november 2012]