Advanced common application platform

Acap – standard för utveckling av interaktiv tv. Fastställs av branschorganisationen ATSC, Advanced televisions systems committee. Målet är att det som visas på tv-skärmen ska kunna hanteras som en webbsida av tittaren. Acap har varit under utveckling sedan 2001. – Läs mer på atsc.org.