advertise state

aviseringstillstånd – information om att ett program eller en upp­datering finns att hämta, men inte är installerad. Informationen kan gå till användaren och till program som berörs. Funktionen finns i Windows Vista† och senare. (Det har inget med annonsering, advertising, att göra.)

[windows] [ändrad 27 april 2018]