agil

snabbrörlig, smidig – som har förmåga att göra snabba ändringar. I synnerhet för­måga att ständigt se över planer och vid behov ändra dem medan de genom­förs. – Ordet agil kom i bruk med agil systemutveckling, men har sedan börjat användas även om annat. – Ordet: Från engelska agile – rask, vig, smidig, snabbfotad (som i hundsporten agility), från franska agile, i sin tur från latinska agere – handla.

[språktips] [ändrad 9 november 2019]