AI-fullständig

benämning på problem som är så svåra att lösa med programmering att det skulle krävas artificiell intelligens i ordets djupaste bemärkelse för att komma på hur de ska lösas. Det vill säga artificiell intelligens som är jämbördig med mänsklig intelligens, eller bättre. – På engelska: AI‑complete, på svenska också: AI‑komplett. – Uttrycket, som bör betraktas som skämtsamt, anspelar på NP‑fullständig.

[ai] [5 juni 2019]

Dagens ord: 2019-08-01