airbrush

färgspruta som ger ett moln av mycket små färg­droppar. Ett kort tryck på färg­sprutan ger en färgad yta utan tydliga kanter, tätast i mitten. Man kan med airbrush åstad­komma skarv­lösa över­gångar mellan två färger. – De flesta illustra­tions­program har mot­svarande effekt med samma namn. Svenska benämningar är aero­graf och luftpensel.

[applikationer] [bildbehandling] [1 maj 2020]