;alskdjf

meningslös teckenserie som markerar slöseri med tid eller utrymme. Används i chatt och liknande. Det är bokstäverna på tangentbordets mellersta rad (utom ö och ä) växelvis utifrån och inåt. – Mer nätspråk.