amplitudmodulering

(AM) – den teknik för sändning av ljud i radio som används på kortvåg, mellanvåg och långvåg. Ljudet kodas som variationer i amplitudenbärvågen. Bärvågen är den frekvens som man ställer in radion på, till exempel 1439 kilohertz. Frekvensen är oföränderlig i AM, men amplituden (signalstyrkan) varierar. Radiomottagaren filtrerar bort bärvågens frekvens. Då återstår variationerna i amplitud. Det är det vi hör i radion som tal och musik. – I FM-radio kodas signalen däremot som små variationer i radiosignalens frekvens. – Amplitudmodulering används i rundradio på frekvensbanden kortvåg, mellanvåg och långvåg, trots att FM ger högre ljudkvalitet och stabilare mottagning. Anledningen är att AM kräver mindre utrymme (bandbredd) – det får plats många fler radiostationer på samma frekvensband med AM. Sveriges Radio slutade sända AM-radio 2010. Det är främst i USA som AM-radio fortfarande har en stark ställning.

[radio och tv] [ändrad 17 mars 2020]