amplitudmodulering

(AM) – den teknik för sändning av ljud i radio som används på kortvåg, mellanvåg och långvåg. Ljudet kodas som variationer i amplitudenbärvågen. Bärvågen är den frekvens som man ställer in radion på, till exempel 1439 kilohertz. Frekvensen är oföränderlig i AM, men amplituden (signalstyrkan) varierar. Radiomottagaren filtrerar bort bärvågens frekvens. Då återstår variationerna i amplitud. Det är det vi hör i radion som tal och musik. – I FM-radio kodas signalen däremot som små variationer i radiosignalens frekvens.

[radio och tv] [ändrad 19 juli 2018]